Paket Tur Sözleşmesi

1) TARAFLAR

İşbu Sözleşme; bir tarafta  Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Mehmet Gönenç Sokak Aydagül İş Merkezi No:6 D:7 34394 Zincirlikuyu/Şişli/İSTANBUL  adresinde mukim CEMAY TURİZM ve TİCARET A.Ş (Bundan sonra “WENTUR” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ……… / …. adresinde mukim … ….  (Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirlenen şartlarla karşılıklı mutabakata varılarak imzalanmıştır.

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu MÜŞTERİ’nin ...... tarihli …….. paket turudur. Turun içeriği kapsamında yolculuk planı etkinlik planı sayfasında sunulmuştur.

3) ÖDEME PLANI

Tura başvuru anında ücretin tamamı;

a) MÜŞTERİ tarafından bilgileri sunulmuş kredi kartından tahsil edilecektir. Ücrette taksit yapılması halinde taksit ve faiz tabloları MÜŞTERİ’ye ödeme ekranında gösterilmektedir.

b) MÜŞTERİ tarafından WENTUR'un ödeme sayfasında beyan ettiği hesap numaralarından birilerine gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir. MÜŞTERİ tur paketini satın aldığını beyan ettiği tarihten 1 iş günü sonrasına kadar ödemenin tamamını yapacağını taahüt eder. Aksi taktirde WENTUR, MÜŞTERİ'nin almayı taahüt ettiği tur paketini iptal etme hakkını kendinde saklı tutar.

4) İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

WENTUR, tura başlamadan önce gerekli tüm tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, turun başlamasına veya devam ettirilmesine engel teşkil eden; gerekli sayıda kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, savaş ihtimali, terör, ilgili etkinliğin gerçekleşemeyecek olması ve bunlarla limitli olmamak kaydıyla buna benzer hususlar nedeniyle iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda MÜŞTERİ herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul eder. Turun MÜŞTERİ’den kaynaklı iptal olmayan hallerinde MÜŞTERİ’nin seçimlik hakları aşağıda gösterilmiştir:

a) WENTUR tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma

b) Fiyat farkının iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma

c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme

MÜŞTERİ, hizmetin başlamasına 10 Gün kalaya kadar iptal talebinde bulunabilme hakkına sahiptir. %90 oranında cayma tazminatı ödemek kaydıyla MÜŞTERİ’nin ilgili tura katılımı iptal edilecektir.

MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 10 gün öncesine herhangi bir ek ücret ödemeksizin kadar sadece otel konaklaması ve havaalanı otel çift yön transfer hakkını başka bir müşteriye devretme hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ’nin paket turun başlangıcını kaçırması halinde WENTUR başlangıçtan itibaren 24 saat içinde MÜŞTERİ’nin paket turuna ilişkin tüm hususları iptal etme hakkını saklı tutar. İptalin bu gerekçeyle yapılması halinde MÜŞTERİ herhangi bir ücret iadesi talep edemez. MÜŞTERİ’nin vize veya pasaport sorunları gibi seyahatini engelleyecek ve WENTUR’dan çözülmesi ya da sağlanması beklenemeyecek hususlar nedeniyle MÜŞTERİ’nin tura katılamaması halinde herhangi bir ücret iadesi talebinde bulunulamayacağı gibi MÜŞTERİ’ye turun başlangıcını kaçırması halinde uygulanan hükümler uygulanacaktır.

5) HAREKET SAATLERİ, YEME VE İÇME

Turun yemek, hareket saatleri ile süre planlamaları ilgili tur broşüründe detayları ile belirtilmiş olup, broşürde ki sürelere mümkün olan azami çaba ile riayet edilecektir.

6) BAGAJ

MÜŞTERİ’nin azami iç hat uçuşlarında 15 kilogram dış hat uçularında  20 kilogram  serbest bagaj hakkı, 20 cm x 40 cm x 55 cm ebatlarını geçmemek ve 8 kilodan fazla olmamak kaydıyla el çantası alma hakkı bulunmaktadır. Kaybolan, hasar gören, zayi olan bagaj ve içindeki kıymetli eşyadan WENTUR sorumlu tutulamaz.

7) REHBER

İlgili paket turun broşüründe rehber olduğunun belirtilmesi halinde, rehber hizmeti WENTUR tarafından karşılanacak olup, gösterilen fiyata dahildir.

8) GENEL HÜKÜMLER

MÜŞTERİ’nin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini yazılı olarak gerekçesiyle beraber WENTUR’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde MÜŞTERİ turu kendi terk ettiği şekilde işlem görecektir.

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Tüketici Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, IATA konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış tüzük, yönetmelik, genel ve tebliğler ile TÜRSAB’ın kural ve hükümlerine tabi olunacaktır.

9) YÜRÜRLÜK

İşbu 9 madde ve 3 sayfadan oluşan sözleşme 13/07/2024 tarihinde ve toplamda 2 nüsha olarak imzalanmış ve sözleşmenin her bir tarafına bir nüsha teslim edilmiştir.